Våra tjänster

HOS OSS FINNS HELA KEDJAN FRÅN PREPRESS TILL TRYCKERI OCH EFTERBEHANDLING.

Vi erbjuder allt från affärstryck såsom visitkort, brevpapper och kuvert till härliga 4-färgsbroschyrer, tidskrifter och böcker.
Vi tillhandahåller även affischer, rollups m.m. i storformat.

VÅRA GRAFIKER
Våra kunniga och duktiga grafiker har kunskap om de senaste programvarorna och filformaten. Även om de arbetar i Macintoshmiljö så tar de naturligtvis emot dokument i PC-format. Det är alltid bra att ta kontakt med någon av våra grafiker innan du skickar in t.ex. digitalt material.

TRYCKERI
Våra tryckare är kvalitetsmedvetna och erfarna. Samarbetet mellan tryckare och prepress är väldigt tajt, vilket säkerhetsställer trycksakens kvalitet.
Vår maskinpark på denna avdelning består av 4- och 2-färgspressar för offsettryck, 2-färgs rullpressar för blankettryck. Boktryckspressar finns också för speciella tryck.

DIGITALTRYCK
Ett perfekt alternativ till traditionellt tryck i mindre serier är det digitala trycket. Exempel på trycksaker som brukar vara av mindre kvantitet och som man kan producera med digitaltryck är affischer, biljetter, presentationsblad, broschyrer, etiketter, flygblad, foldrar, foton, häften, visitkort och vykort.

EFTERBEHANDLING
Vi har maskiner för falsning, häftning, paginering, stansning, bigning och limbindning. Vi kan även erbjuda inplastning samt postnummersortering och tar på oss distributions- och adresseringsuppdrag.