Betalningsvillkor vid annonsering:

10 dagar netto från fakturadatum.
Efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift 50 kr för utskick av kravbrev.
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10%.

Ev. anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar godkännes ej.

 

Vid fakturering av ”RADISAR” tillkommer faktureringsavgift med 38 kr inkl. moms.