UTGIVNINGSDAG
Lycksele Annonsblad utdelas normalt varje onsdag. Vid större helger kan annan utgivningsdag förekomma. 
För mer information om utgivningsdatum, kontakta Nya Tryckeriet.

ANNONSINLÄMNING
Manus kan inlämnas på Nya Tryckeriet, Timmervägen 73, Lycksele.
Manus kan också faxas, postas eller sändas med e-post.
För adresser och nummer, se ”Kontaktuppgifter”.
Stopptid för inlämning av manus är vid normal onsdagsutgivning, fredagar kl 14.00.

ANNONS- OCH BILDMATERIAL
Vi tar emot annonser producerade i de flesta format och program (PageMaker, Illustrator och InDesign). 
Rena textfiler från PC Word och liknande går också bra. Annonsbladet produceras i Macintosh-miljö i programmen 
InDesign, Photoshop och Illustrator. 

Fotografier
Photoshop eller liknande, eps, tif, jpg
200-300 pixlar/tum i 100%

Illustrationer
Illustrator: eps eller ai
FreeHand: eps

Logotyper
Helst som Illustrator, eps eller ai
Photoshop, eps, tif, jpg

KORREKTUR
Vill du titta på din annons före tryckning så kan du begära ett korrektur.
För att lättare hinna med detta och för att du ska få en chans att titta på din annons i lugn och ro,
vill vi att du lämnar manus en dag tidigare än normal stopptid för manus.
Korrekturet kan du få per brev, fax eller e-post beroende på när vi får ditt manus.

SPRIDNING
Lycksele Annonsblad utdelas per post till alla hushåll inom Lycksele kommun.
Bladet distribueras också ut till bibliotek, butiker, camping och andra strategiska platser.
Total upplaga/vecka (inklusive postupplaga) 7.600 ex.