Det första numret av Lycksele Annonsblad utkom i december 1962. Bladet trycktes då i en högtryckspress på anrika Arvid Berggrens Tryckeri AB i Lycksele. De första åren bestod annonsbladet av 4-6 sidor och har allt sedan dess distribuerats till alla hushåll i kommunen. Bladet har förstås ökat i omfång genom åren och också fått möta den nya tekniken. Här hittar du annonser och information från butiker och företag, kommun, föreningar och kyrkor m.fl. Även privatpersoner använder bladet för att få ut sitt budskap. 

Fakta om bladet hittar du på flikarna här till vänster. Där ser du också hur du med hjälp av denna hemsida kan sätta in dina annonser.

Givetvis kan du också bläddra och läsa bladet här på nätet.

Lycksele Annonsblad utkommer på onsdagar. Detta innebär att manustopp för inlämning är fredagar kl 13.00. Vid större helger kan annan utgivningsdag förekomma, se "Kalender/utgivningsplan".

Vid uteblivet Annonsblad i din brevlåda, ring Posten Lycksele.